Vi löser dina emballagebehov!

Hållbarhet

För många handlar hållbarhet om att leva upp till de miljöbestämmelser som man måste följa för att få bedriva sin verksamhet. Det är givetvis en viktig del även för oss, men vi tror att hållbarhet är så mycket mer än det.

Vi vill hålla på alla plan, både nu och i framtiden.

Så här tänker vi kring hållbarhet

Både för dig som kund och för oss som driver och jobbar på Pall & Trä finns det mycket att vinna på att tänka hållbart. För oss är de tre viktigaste områdena miljö, socialt och ekonomiskt. Här utvecklar vi hur vi tänker och jobbar kring det.

Miljömässig hållbarhet

I vårt miljömässiga arbete bidrar vi i stor utsträckning till att värna resursen rent vatten. Vi använder marginella mängder vatten i vår produktion. 

Vi värmer upp våra lokaler med bioenergi genom vårt eget värmeverk där vi förbränner resterna från vår produktion. Vi har bytt all belysning och följer regelbundet upp vår elförbrukning.

Vi har uppgraderat våra lokaler för att reducera värmessvinn och vi har även uppgraderat vår maskinpark genom att investera i ny lastmaskin.

Social hållbarhet

I arbetet med den sociala hållbarheten är vårt uppdrag att främja vår egen bygd en viktig aspekt. Vi rekryterar gärna lokalt och har ofta praktikanter som ibland står lite längre ifrån arbetsmarknaden.

För oss är det viktigt att vi inte ålders-diskriminerar och vi ser stort värde i den kunskap och erfarenhet som finns hos människor med anknytning till vårt närområde, skogen och den arbetskultur som finns här.

Vi uppfyller kraven i fråga om sociala rättigheter, följer svensk arbetsmiljölag vi har avtal med företagshälsovård  och har kollektivavtal. 

Ekonomisk hållbarhet

Att arbeta ekonomiskt hållbart är en förutsättning för att vi ska överleva. Vi ser att de insatser vi gör på områdena social och miljömässig hållbarhet bidrar till vårt arbete med ekonomisk hållbarhet.

Det är viktigt för oss att ha ett bra pengaflöde och en bra kassa. För att uppnå detta arbetar vi bland annat med effektiv fakturahantering och lagerhållning. Vi följer kontinuerligt upp våra leverantörer på kostnader.

Certifikat

Allt virke vi använder är värmebehandlat. Samtliga produkter är även certifierade enligt ISPM15 och uppfyller Jordbruksverkets krav enligt SJVFS 1997:65 2012.

Rulla till toppen