Samtliga produkter är certifierade enligt ISPM15 och uppfyller Jordbruksverkets krav enligt SJVFS 1997:65 2012