Kvalitet & miljö


Samtliga produkter är certifierade enligt  ISPM15 och uppfyller Jordbruksverkets krav enligt SJVFS 1997:65 2012